Месец: февруари 2016

Леон Даниел

„Гледай ме. Аз съм ти.“ Ако някой ме беше питал къде съм чувала тези думи, веднага щях да отговоря, че „Аз съм ти.“ е емблематичната реплика на сприхавия и остроумен …