Кирил Старцев

Един от най-видните общественици в новата история на Русе след Освобождението, инж. Кирил Старцев играе важна роля в развитието на града през годините след Деветнадесетомайския преврат през 1934 до началото на комунистическия режим през 1944, когато изпълнява длъжността кмет на Русе.

Ранни години

Кирил Василев Старцев е роден в Белоградчик на 2 януари 1895. По това време баща му, капитан Васил Старцев, служи като офицер на българската армия в града. През 1902 е повишен в майор и е призован на служба в Пети пехотен дунавски полк в Русе.

Кирил Старцев завършва Русенската мъжка гимназия „Цар Борис“ с отличен успех и продължава семейната традия с обучение във Военното училище през 1916. След края на Първата световна война, той се уволнява с чин Поручик и става член на дружеството на Съюза на запасните офицери в града. През есента на 1918 се записва студент по строително инженерство към Политехническия университет в гр. Лозана, Швейцария, откъдето се дипломира през 1922. Свободно говори немски и френски език. Завръща се в Русе и започва работа по строителството на железопътни линии и мостове, а по-късно става районен инженер по водите към Русенската окръжна постоянна комисия. Избран е за подпредседател на на Съюза на запасните офицери и подофицери в града в периода 1931-1933 и през цялото време като член на запаса е изключително активен. Заради високия професионализъм в работата, в началото на 1934 е назначен за началник-отдел по водите в Министерство на земеделието и държавните имоти.

Кметски мандат

Инж. Кирил Старцев е назначен за кмет на Русе на 24 декември 1934 и още през първите години от своя кметски мандат успява да пребрази и осъвремени облика на града.

 • Построява се Съдебната палата, облагородява се района около нея, променя се вида на Градската градина.
 • Изграждат се Халите с района около тях, който става втори център на града.
 • Крайбрежният булевард се обновява с твърда настилка, поставят се тротоари и парапет, построява се т.нар. Мост на въздишките, насаждат се кестени.
 • Започва строителството на голяма модерна баня.
 • Разширява се електрическата централа и като цяло се инвестира в много в изграждането на инфраструктурата на града – водоснабдяване, канализация и електрическа мрежа. В крайните квартали се прокарва вода, правят се временни тротоари.
 • През 1935 се открива Българското дунавско параходство /БРП/. За 1936 най-големият внос на стоки в страната се осъществява през русенското пристанище.
 • Завършва изграждането на училищата „Ангел Кънчев“ и „Стефан Караджа“, прави се основен ремонт на останалите.
 • Средства се заделят за развитието на Театъра.
 • Общината осигурява средства за юбилеен сборник по повод петдесетата годишнина на Русенската мъжка гимназия и приема решение за написване историята на Русе.

В резултат от инициативността, ръководните му умения и богатата му европейска култура е избран е за председател на Съюза на българските градове, а централната власт му възлага две важни мисии:

 • Командирован е като кмет „назаем“ в Добрич, за да създаде модел на управление на новата българска власт в региона след присъединяването на Южна Добруджа.
 • Командирован е като кмет „назаем“ във Видин след голямото наводнение през 1942, за да подпомогне възстановяването му.

След основаването в София на първия Ротари клуб в страната през 1933, в Русе се учредява и Предварителен Ротари клуб. Наред с изявени по това време общественици и предприемачи, инж. Кирил Старцев е сред неговите основатели. Началото на клуба е поставено на 2 август 1936, а е чартиран на 4 декември същата година. По силата на действащия по това време Закон за защита на нацията и заедно с много международни организации в България, Клубът е закрит през 1941 и отново чартиран на 31 май 1994, откогато е действащ и до днес.

По време на кметския мандат на инж. Кирил Старцев, през 1940, по силата на Крайовската спогодба Южна Добруджа отново е върната на България. В резултат, Русе повторно става областен център, а населението му по това време е над 51,000 души.

Семейство

През 1927 г. инж. Кирил Старцев сключва брак. Синът му Веселин се ражда през 1928, а дъщеря му Татяна е родена през 1938.

Последни години и смърт

От края на 1943 и през 1944 инж. Кирил Старцев е в отпуск поради тежко заболяване. На 14 септември 1944 новообявената комунистическа власт го освобождава като кмет. След оздравяването си е назначен за началник на водния синдикат „Русенски Лом“, по-късно се занимава с водоснабдяването на Лудогорието, а през 1956 е репресиран от комунистите. В резултат е арестуван и изпратен в Белене. През 1959 постъпва на работа в проектантска организация, но се пенсионира по болест и умира в Русе на 12 декември 1962.

Източници
1. Деветнадесетомайски преврат
2. Инж. Кирил Старцев в Уикипедия
3. Крайовкса спогодба
4. Отвори очи
5. Големите кметове
6. История на Съюза на офицерите и сержантите от запаса
7. 80 години ротарианство в Русе
8. Упадъкът на Русе след Девети септември

Снимките, използвани в статията, не са собственост на този сайт.