Град на първите неща в България

Едно от имената, под което Русе е неофициално известен, се дължи на ролята на икономически и културен център, която той започва да играе в историята на страната през втората половина на 19 век, както и след Освобождението на България от турско робство.

1През 1836 година Русчук, както се казва Русе тогава, става център на Дунавския вилает, като през 1864 в границите на тази територия влизат области от три съвременни държави. Негов наместник е Мидхат паша. Той се оказва способен държавник и инициира стопански и данъчни реформи. Откриват се консулства на Австро-Унгария (1849г.), Русия, Великобритания, Италия и Прусия (1853г.), Франция, Белгия, Холандия (1864г.), Румъния, Испания и Гърция. Русе се превръща в един от най-значимите административни центрове на тогавашната Османска империя.3

Историята на града обаче е още по-интересна поради факта, че наред с това той става и един от най-важните центрове на Възраждането и на националноосвободителното движение. Русенският революционен комитет два пъти е определян за централен за вътрешността на страната. След Освобождението, градът запазва силната си позиция като става най-големият град в Княжество България с население от 22,000 души и се утвърждава като портал за навлизащите в страната западни влияния в областта на архитектурата и културата. Тогава се сдобива и с още едно от имената си – Малката Виена.4

През 30-те години кмет на града е Кирил Старцев, който продължава тенденцият на развитие. Отнемането на Южна Добруджа от Румъния обаче става причина за оттеглянето на капитали от града в размер на 40 милиона лева. От всички консулства в града остават само две. След окупирането на града от съветската армия Русе е заклеймен като буржоазен и много от най-изявените му граждани са избити, осъдени или принудени да го напуснат.

6Равносметката обаче показва, че поради уникалната си позиция през последните години на Османската власт и в началото след нейното падане, Русе логично е мястото, където се случват редица значими и основополагащи в национално отношение събития. Пълният списък е много дълъг, но ни се иска да изброим някои от известните и интересни събития.

Изборът е труден, повярвайте ни!

Година За първи път в Русе и в страната
1864 Османска провинция се сдобива с представителна институция – Общ вилаетски съвет.
Започва работа първата съвременна печатница.
1865 Улиците получават имена.
1866 Прокарана е първата телеграфна линия между Русе и Варна.
1867 Прокарана е първата ЖП линия от вилаетския център до Варна.
1868 Открито е първото изложение на местната индустрия и земеделското производство.
Започва да функционира първата фабрика за алкохолни напитки.
1876 Построява се първата пивоварна фабрика.
Започва работа първата парна бояджийска фабрика.
1878 Български град има изработен градоустройствен план, появяват се първи бордюри, тротоари и улични газени фенери.
1880 Иван Ведър полага началото на първата масонска ложа в княжество България.
1881 Построен е първият метален кораб в България.
Създадена е първата българска частна банка.
1883 Построена е първата българска парна пивоварна.
Построена е първата метеорологична станция.
1884 Открито е първото не само в България, но и на Балканите, немско училище.
Основано е първото аптекарско дружество.
1890 Учредена е Първа българска търговска камара.
1891 Създадено е първото застрахователно дружество.
1896 Построен е първият ръчно задвижван асансьор.
1897 Състои се първата кинопрожекция.
1906 Извършва се внос на автомобили.
1933 Построена е рафинерия с части средства. Създадена е Първа българска петролна индустрия.
1953 Построен е първият мостов българо-румънския участък над Дунава.
1981 Провеждат се първите граждански протести по време на тоталитаризма.
Прави се първи опит за съдаване на гражданско екологично сдружение.

firstfilmshow

Източници
1. Пейка
2. Уикипедия

Снимките, използвани в статията, не са собственост на този сайт.